Massive Anti Pandemic Bill Protest in Melbourne | تظاهرات و راهپیمایی گسترده ضد کرونا در ملبورن

メルボルンでの大規模なパンデミック防止法案の抗議| メルボルンでの広範な反コロナデモと行進

気になる投稿はありますか?